[giaban]Giá: miễn phí[/giaban]
[tomtat]
Để thuận tiện cho quý khách hàng sử dụng bộ điều khiển servo Delta dòng ASDA-B2 ( ASD-B2 ), Công ty Auto Vina xin gửi tới quý khách hàng bài viết hướng dẫn đấu nối rắc điều khiển CN1 cho AC Servo ASDA-B2.
Tổng hợp các sơ đồ đấu nối ngõ vào ra CN1 của ASDA-B2.
[/tomtat]
[mota]
1. Giới thiệu các cổng kết nối của AC Servo Delta ASDA-B2 :
ASDA-B2, trong tài liệu còn ghi mã là ASD-B2, đây là dòng Servo phổ biến trên thị trường của hãng Delta Electronics. Trong Servo Delta ASD-B2 sẽ có các cổng kết nối với ký hiệu như sau :

 • CN1 : Cổng kết nối tín hiệu điều khiển.
 • CN2 : Cổng kết nối tín hiệu phản hồi Encoder từ động cơ Servo.
 • CN3 : Cổng kết nối truyền thông RS232 / RS485 , dùng để kết nối lên máy tính hoặc điều khiển Servo qua truyền thông.
 • CN4 : Cổng này không sử dụng, không có chức năng.
 • CN5 : Cổng kết nối tín hiệu Analog ouput, gồm có 2 kênh ngõ ra analog là MON1 và MON2.
Do thiết kế của hãng, tất cả các Series AC Servo dòng ASDA-B2 đều được sử dụng chung một loại phụ kiện rắc điều khiển CN1, cùng chuẩn, cùng sơ đồ. Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt, lắp đặt Servo của hãng Delta đưa ra, Phòng kỹ thuật Auto Vina đã tổng hợp riêng các loại sơ đồ đấu nối và ý nghĩa của rắc CN1 trong servo Delta dòng B2. Auto Vina xin gửi tới quý khách hàng tham khảo thêm :

2. Rắc CN1 - cổng kết nối ngõ vào / ra tín hiệu điều khiển servo :
Hình ảnh thực tế rắc CN1 :
Sơ đồ rắc CN1 Connection kết nối điều khiển AC Servo Delta ASDA-B2 series
CN1 Connection ASDA-B2 series
Vị trí rắc CN1 trên Drive của Servo ASDA-B2 :

Vị trí rắc CN1 trên bộ Drive AC Servo ASD-B2-0721-B, hướng dẫn kết nối Servo Delta ASD-B2
Vị trí rắc CN1 trên bộ Drive AC Servo ASD-B2
Chức năng, ý nghĩa của các chân kết nối trên đầu rắc CN1 :

Số chân Tên chân Chức năng
1 DO4+  Digital output 4
2 DO3-  Digital output 3
3 DO3+  Digital output 3
4 DO2-  Digital output 2
5 DO2+  Digital output 2
6 DO1-  Digital output 1
7 DO1+  Digital output 1
8 DI4-  Digital input 4
9 DI1-  Digital input 1
10 DI2-  Digital input 2
11 COM+ Power input (12~24V).
12 DI9-  Digital input 9
13 OZ  Encoder Z pulse Line-driver output 
14 COM-  VDD(24V) power ground 
15 DO6-  Digital output 6
16 DO6+  Digital output 6
17 VDD  +24V power output (for external I/O) 
18 T_REF Analog torque Input
19 GND  Analog input signal ground 
20 V_REF Analog speed input (+) 
21 OA  Encoder A pulse output 
22 /OA  Encoder /A pulse output 
23 /OB  Encoder /B puls output
24 /OZ  Encoder /Z puls output
25 OB  Encoder B pulse output
26 DO4-  Digital output 4
27 DO5-  Digital output 5
28 DO5+  Digital output 5
29 GND  Analog input  signal ground 
30 DI8-  Digital output 8
31 DI7-  Digital input 7
32 DI6-  Digital input 6
33 DI5-   Digital input 5
34 DI3-  Digital input 3
35 PULL HI  Pulse applied power High-speed 
36 /HPULSE High-speed position pulse (-)
37 /SIGN  Position sign (-)
38 HPULSE High-speed position pulse (+)
39 SIGN  Position sign (+)
40 /HSIGN  High-speed position sign (-)
41 /PULSE  Pulse input (-)
42 HSIGN  High-speed position sign (+)
43 PULSE  Pulse input (+) 
44 OCZ  Encoder Z pulse Line-driver output 

3. Các sơ đồ đấu nối điều khiển theo chế độ của Servo :
3.1 Chế độ Speed và Torque : Điều khiển servo theo tốc độ hoặc lực căng - moments :
Sử dụng ngõ vào analog input, tương tích với các module analog của PLC hoặc sử dụng chiết áp điều chỉnh, cảm biến lực căng, ... :
Hướng dẫn đấu nối Servo ASD-B2 chế độ Speed và Torque, sơ đồ đấu chiết áp và điều khiển bằng tín hiệu 0~10V
Sơ đồ đấu nối ngõ vào analog 0~10V hoặc sử dụng chiết áp điều chỉnh tốc độ, lực căng của Servo
3.2 Chế độ điều khiển vị trí - điều khiển phát xung cho servo :
Lưu ý : Với các ngõ điều khiển dạng Opencolector dưới đây, tần số đáp ứng tối đa là 200kHz
3.2.a Sơ đồ sử dụng chế độ xung từ bộ PLC, board mạch có ngõ ra Opencolector NPN, tương thích với PLC Delta, Mitsubishi, ...
 • Nguồn nội của Drive Servo :
 • Sơ đồ đấu nối điều khiển phát xung cho servo ngõ vào xung dạng Opencolector NPN, nguồn 24V nội.
  Ngõ vào xung dạng Opencolector, nguồn 24V nội.
 • Nguồn 24VDC từ bên ngoài cấp vào :
 • Sơ đồ đấu nối điều khiển phát xung cho servo ngõ vào xung dạng Opencolector NPN, nguồn 24V bên ngoài
  Ngõ vào xung dạng Opencolector, nguồn 24V bên ngoài.
3.2.b Sơ đồ sử dụng chế độ xung từ bộ PLC, bộ điều khiển có ngõ ra Opencolector PNP, tương thích với PLC Siemens S7-200, ...
 • Dùng nguồn 24VDC trong drive :
 • Sơ đồ đấu nối điều khiển phát xung cho servo ngõ vào xung dạng Opencolector PNP, nguồn 24V nội.
  Ngõ vào xung dạng Opencolector, nguồn 24V nội.
 • Dùng nguồn 24VDC từ bên ngoài :
 • Sơ đồ đấu nối điều khiển phát xung cho servo ngõ vào xung dạng Opencolector PNP, nguồn 24V bên ngoài.
  Ngõ vào xung dạng Opencolector, nguồn 24V bên ngoài.
3.2.c Sơ đồ sử dụng chế độ xung từ bộ PLC, bộ điều khiển CNC, các thiết bị có ngõ ra Line driver, ...
 • Chế độ xung tốc độ cao 500kHz :
 • Sơ đồ đấu nối điều khiển phát xung cho servo ngõ vào xung Line driver 5V tốc độ 500kHz
  Ngõ vào xung dạng Line driver 5V tốc độ cao 500kHz
 • Chế độ xung tốc độ rất cao 4MHz, dùng cho các bộ điều khiển có độ chính xác cao, cần phát xung tần số lớn để đạt được hệ số chia xung / vòng quay lớn :
 • Sơ đồ đấu nối điều khiển phát xung cho servo ngõ vào xung Line driver 5V tốc độ rất cao 4MHz
  Ngõ vào xung dạng Line driver 5V tốc độ rất cao 4MHz
4. Các sơ đồ ngõ vào ra khác trong servo ASDA-B2 :
 • Sơ đồ ngõ ra DO, chế độ nguồn nội, sử dụng tải công suất thấp :
 • Sơ đồ đấu nối ngõ ra DO, dùng nguồn nội của Drives ASD-B2
  Sơ đồ ngõ ra DO, dùng nguồn nội của Drive
 • Sơ đồ ngõ ra DO, chế độ nguồn 24VDC bên ngoài :
 • Sơ đồ đấu nối ngõ ra DO, dùng nguồn 24VDC bên ngoài
  Sơ đồ ngõ ra DO, dùng nguồn 24VDC bên ngoài
Lưu ý : với các tải cảm như cuộn hút relay, cần có diode bảo vệ dòng phóng ngược của cuộn dây.
 • Ngõ vào DI sử dụng nguồn nội của Drive hoặc nguồn 24VDC bên ngoài.
 • Sơ đồ đấu nối ngõ vào DI, dùng nguồn 24VDC của Drive hoặc nguồn 24VDC bên ngoài
  Sơ đồ ngõ vào DI, dùng nguồn 24VDC của drive hoặc đưa từ bộ nguồn bên ngoài
 • Ngõ ra giả lập lại phản hồi encoder của Drive :
 • Sơ đồ đấu nối ngõ ra encoder xung A B Z của Drive theo phản hồi từ động cơ
  Ngõ ra Encoder xung A B Z
 • Ngõ ra tín hiệu xung OCZ - phản hồi xung Z ra cổng Opencolector, dễ dàng tương thích với các loại PLC :
 • Sơ đồ đấu nối ngõ ra encoder xung Z dạng Open-colector của Drive theo phản hồi từ động cơ
  Ngõ ra Encoder xung Z dạng Open-colector

5. Giới thiệu các Model AC Servo Delta thuộc series ASDA-B2 :
[/mota]

LÊN ĐẦU TRANG