[tomtat] Phần mềm kết nối máy tính với AC Servo Delta ASDA-Soft V5.03.03
Phần mềm upload thông số AC Servo Delta ASDA-Soft ASDA-Soft V4.08.09
Phần mềm cài đặt thông số AC Servo Delta từ máy tính ASDA-Soft V3.02
[/tomtat][mota]
Phần mềm ASDA Soft kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics gồm các dòng : 

 • AC Servo ASDA-A series
 • AC Servo ASDA-A+ series
 • AC Servo ASDA-A2 series
 • AC Servo ASDA-A2R series
 • AC Servo ASDA-B series
 • AC Servo ASDA-B2 series
 • AC Servo ASDA-AB series
 • AC Servo ASDA-M series
 • AC Servo ASDA-S series
 • AC Servo ASDA-A3 series
 • AC Servo ASDA-B3 series
Link download Mediafire :
 • ASDA-Soft V5.4.1.0 : Click here
  • Configuration software for ASDA series.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version), Windows® 10 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A2, ASDA-B2, ASDA-M, ASDA-S, ASDA-A2R series, includes ASDA_MSizing series
 • ASDA-Soft V5.03.03 :  ( phiên bản cũ )
  • Configuration software for ASDA series.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A2/B2/M/S/A2R series
 • ASDA-Soft V4.08.09 : Click here
  • Configuration software for ASDA series
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A/A+/AB/B/A2/B2 series
 • ASDA-Soft V3.02 : Click here
  • Configuration software for ASDA all series 
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version)
  • Dùng cho các series: ASDA-A/AB/A+/B series
Phần mềm ASDA Soft kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics thế hệ mới : ASDA-A3 và ASDA-B3

Link download Mediafire :
 • ASDA-Soft V6.2.0.0 : Click here
  • Configuration software for ASDA-A3 và ASDA-B3.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version), Windows® 10 (64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A3, ASDA-B3 series
Link tải phần mềm kết nối, cài đặt thông số cho AC Servo Delta ASDA-Soft

Đại lý bán, công ty phân phối AC servo Delta tại Việt Nam
Hình ảnh bộ AC Servo Delta
[giaban]Giá: Miễn phí[/giaban][/mota]

LÊN ĐẦU TRANG