[giaban]Giá: miễn phí[/giaban]
[tomtat]
Hướng dẫn lập trình PLC Detla sử dụng hàm ngắt.
Ví dụ lập trình PLC Delta có sử dụng chương trình con.
Tài liệu lập trình PLC Delta với hàm ngắt ngoài từ ngõ vào X - Input
Đại lý bán thiết bị tự động hóa PLC Delta, AC Servo Detla, màn hình cảm ứng HMI Delta
[/tomtat]
[mota]

lập trình plc delta | sử dụng hàm ngắt trong plc delta

Đây là một bài viết cũ từ 19/03/2014 trên trang www.dailybientandelta.com của Auto Vina.
Link bài viết gốc : Sử dụng hàm ngắt trong PLC Delta
Xin chia sẻ lại với mọi người :

1. Hiểu cơ bản về hàm ngắt : 
Hàm ngắt là một chương trình con nằm ngoài chương trình chính mà khi đạt điều kiện ngắt sẽ làm gián đoạn việc thực hiện lệnh trong chương trình chính để ưu tiên thực hiện lệnh trong hàm ngắt.
2. Các loại ngắt trong PLC Delta :
Một số loại thông dụng như:
Ngắt ngoài : Xảy ra do thay đổi trạng thái vật lý của ngõ vào.
Ngắt do Timer, Ngắt do HSC, Ngắt do truyền thông, ...
3. Hàm ngắt của PLC Delta DVP28SV11T, DVP28SV11R / DVP-EH / DVP-EH2 :
Theo bảng bên dưới, hàm ngắt Interruption của PLC DVP-EH, DVP-EH2, DVP-SV Series có 6 hàm ngắt từ bên ngoài. X0~X5.

4. Ví dụ lập trình sử dụng hàm ngắt ngoài của PLC Delta với phần mềm WPLSoft :

Giả sử chúng ta cần thực hiện chương trình xoá trạng thái ON của M10 ngay khi có tín hiệu ON từ X0, chúng ta sẽ sử dụng hàm I001 theo đúng chỉ định trong tài liệu trên :


- Bước lệnh 0~1 : Cho phép sự hoạt động của chương trình ngắt.

- Bước 1~3 : Set ON bit M10 ngay khi PLC Run.
( Cái này là ví dụ tôi làm như vậy )
- Bước 3~5 : Lấy bit M10 để thực hiện Out Y0.
- Bước 5~6 : Lệnh khai báo kết thúc chương trình chính.
- Bước 6~11 : Khai báo hàm ngắt và nội dung chương trình ngắt.
- Bước 11~12 : Lệnh khai báo kết thúc chương trình ngắt, trả về vị trí đang thực hiện chương trình chính.
- Bước 12 : Lệnh khai báo kết thúc toàn bộ chương trình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bổ sung thêm phần ISPSoft :
Cách làm tương tự như trên :
1. Tạo chương trình chính và soạn thảo lệnh. Ở đâu chương trình chính cũng có lệnh cho phép hoạt động của hàm ngắt.
2. Khởi tạo chương trình ngắt, lựa chọn chương trình ngắt muốn sử dụng và soạn thảo lệnh.
Sự khác biệt trong ISPSoft : 
1. Không cần viết lệnh kết thúc chương trình.
2. Tên chương trình ngắt có thể đặt riêng.

Chương trình chính như sau :Khởi tạo chương trình ngắt ngoài từ X0 như sau :Với ví dụ như trong WPLSoft 2.35 ở trên, chúng ta có chương trình ngắt như bên dưới :Thanks & Best regards,
Nguyễn Bá Quỳnh

[/mota]

LÊN ĐẦU TRANG