[tomtat] Hướng dẫn sử dụng phần mềm AC Servo Delta ASDA-Soft V5.03.03
Cách upload thông số Servo Delta ASDA-B2, ASDA-A2 bằng máy tính.
Tài liệu hướng dẫn cài đặt servo Delta bằng phần mềm. Download thông số vào Servo Delta.
[/tomtat]
[mota]
Phần mềm ASDA Soft kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics gồm các dòng : 

 • AC Servo ASDA-A series
 • AC Servo ASDA-A+ series
 • AC Servo ASDA-A2 series
 • AC Servo ASDA-A2R series
 • AC Servo ASDA-B series
 • AC Servo ASDA-B2 series
 • AC Servo ASDA-AB series
 • AC Servo ASDA-M series
 • AC Servo ASDA-S series
Link download Mediafire:
 • ASDA-Soft V5.03.03 : Click here
  • Configuration software for ASDA series.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A2/B2/M/S/A2R series
Đại lý bán, công ty phân phối AC servo Delta tại Việt Nam
Hình ảnh bộ AC Servo Delta
Clip sử dụng phần mềm ASDA-Soft V5 kết nối với Servo Delta ASDA-A2 3kW để Upload parameter và thiết lập trạng thái Servo ON / OFF bằng máy tính với cable USB kết nối Servo Delta.


[/mota][giaban]Giá: Miễn phí[/giaban]

LÊN ĐẦU TRANG