[tomtat] Phần mềm kết nối máy tính với AC Servo hãng Panasonic PANATERM ver 3.7
Phần mềm upload thông số AC Servo Panasonic MINAS-A, MINAS-A3, MINAS-A4, MINAS A4A, MINAS-A4N, MINAS-A4P, MINAS-A4T, MINAS-B, MINAS-E, MINAS-S ...
Link tải phần mềm cài đặt thông số AC Servo Panasinic bằng máy tính.
[/tomtat][mota]

Phần mềm PANATERM ver 3.7 kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số AC servo hãng Panasonic gồm các dòng : 
  • MINAS-A
  • MINAS-A3
  • MINAS-A4, MINAS A4A, MINAS-A4N, MINAS-A4P, MINAS-A4T
  • MINAS-B
  • MINAS-E
  • MINAS-S
Link download Mediafire :
  • PANATERM Ver 3.7 ( gồm file cài đặt riêng cho hệ điều hành Windows XP và file cài cho các hệ điều hành cao hơn )
Phần mềm PANATERM ver 3.7 upload thông số servo Panasonic
Phần mềm PANATERM ver 3.7
  • PANATERM Ver 6.0 ( dùng cho các dòng MINAS-A5, MINAS-A5II, .MINAS-A5B, MINAS-A6, MINAS-A6B, MINAS-A6N, ... )
Tham khảo clip sử dụng phần mềm PANATERM kết nối với Servo Panasonic để Upload parameter và chạy thử servo Minas-A5:[/mota][giaban]Giá: Miễn phí[/giaban]

LÊN ĐẦU TRANG