[tomtat] Phần mềm kết nối cài đặt cho Servo Delta ASDA-A3 và ASDA-B3.

Phần mềm kiểm tra lỗi và chạy thử, Jog Servo Delta ASDA-A3, ASDA-B3 series
[/tomtat][mota]
Phần mềm ASDA Soft Version 6 dùng để kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics gồm các dòng : 
 • AC Servo ASDA-A3 series
  • ASDA-A3 series
  • ASDA-A3L series
  • ASDA-A3E series
  • ASDA-A3F series
  • ASDA-A3T series
  • ASDA-A3N series
 • AC Servo ASDA-B3 series
  • ASDA-B3 series
  • ASDA-B3L series
  • ASDA-B3E series
  • ASDA-B3F series
Link download Mediafire :
 • ASDA-Soft V6.2.0.0 : Click here
  • Configuration software for ASDA-A3 và ASDA-B3.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version), Windows® 10 (64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A3, ASDA-B3 series
Phần mềm ASDA-Soft V6 dùng cho Servo A3 và B3
Phần mềm ASDA-Soft V6 dùng cho Servo Delta ASDA-A3 và ASDA-B3

Tham khảo các phiên bản ASDA-Soft dùng cho các dòng Servo Delta đời trước :
 • ASDA-Soft V5.4.1.0 :
  • Configuration software for ASDA series.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version), Windows® 10 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A2, ASDA-B2, ASDA-M, ASDA-S, ASDA-A2R series, includes ASDA_MSizing series
 • ASDA-Soft V5.03.03 :  ( phiên bản cũ )
  • Configuration software for ASDA series.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A2/B2/M/S/A2R series
 • ASDA-Soft V4.08.09 :
  • Configuration software for ASDA series
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A/A+/AB/B/A2/B2 series
 • ASDA-Soft V3.02 :
  • Configuration software for ASDA all series 
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version)
  • Dùng cho các series: ASDA-A/AB/A+/B series
Tham khảo video hướng dẫn cài đặt phần mềm ASDA-Soft V5, các thực hiện upload download thông số từ Servo Delta :

[/mota][giaban]Giá: Miễn phí[/giaban]

[tomtat] Hướng dẫn sử dụng phần mềm AC Servo Delta ASDA-Soft V5.03.03
Cách upload thông số Servo Delta ASDA-B2, ASDA-A2 bằng máy tính.
Tài liệu hướng dẫn cài đặt servo Delta bằng phần mềm. Download thông số vào Servo Delta.
[/tomtat]
[mota]
Phần mềm ASDA Soft kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics gồm các dòng : 

 • AC Servo ASDA-A series
 • AC Servo ASDA-A+ series
 • AC Servo ASDA-A2 series
 • AC Servo ASDA-A2R series
 • AC Servo ASDA-B series
 • AC Servo ASDA-B2 series
 • AC Servo ASDA-AB series
 • AC Servo ASDA-M series
 • AC Servo ASDA-S series
Link download Mediafire:
 • ASDA-Soft V5.03.03 : Click here
  • Configuration software for ASDA series.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A2/B2/M/S/A2R series
Đại lý bán, công ty phân phối AC servo Delta tại Việt Nam
Hình ảnh bộ AC Servo Delta
Clip sử dụng phần mềm ASDA-Soft V5 kết nối với Servo Delta ASDA-A2 3kW để Upload parameter và thiết lập trạng thái Servo ON / OFF bằng máy tính với cable USB kết nối Servo Delta.


[/mota][giaban]Giá: Miễn phí[/giaban]

[tomtat] Phần mềm kết nối máy tính với AC Servo Delta ASDA-Soft V5.03.03
Phần mềm upload thông số AC Servo Delta ASDA-Soft ASDA-Soft V4.08.09
Phần mềm cài đặt thông số AC Servo Delta từ máy tính ASDA-Soft V3.02
[/tomtat][mota]
Phần mềm ASDA Soft kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics gồm các dòng : 

 • AC Servo ASDA-A series
 • AC Servo ASDA-A+ series
 • AC Servo ASDA-A2 series
 • AC Servo ASDA-A2R series
 • AC Servo ASDA-B series
 • AC Servo ASDA-B2 series
 • AC Servo ASDA-AB series
 • AC Servo ASDA-M series
 • AC Servo ASDA-S series
 • AC Servo ASDA-A3 series
 • AC Servo ASDA-B3 series
Link download Mediafire :
 • ASDA-Soft V5.4.1.0 : Click here
  • Configuration software for ASDA series.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version), Windows® 10 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A2, ASDA-B2, ASDA-M, ASDA-S, ASDA-A2R series, includes ASDA_MSizing series
 • ASDA-Soft V5.03.03 :  ( phiên bản cũ )
  • Configuration software for ASDA series.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A2/B2/M/S/A2R series
 • ASDA-Soft V4.08.09 : Click here
  • Configuration software for ASDA series
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A/A+/AB/B/A2/B2 series
 • ASDA-Soft V3.02 : Click here
  • Configuration software for ASDA all series 
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version)
  • Dùng cho các series: ASDA-A/AB/A+/B series
Phần mềm ASDA Soft kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics thế hệ mới : ASDA-A3 và ASDA-B3

Link download Mediafire :
 • ASDA-Soft V6.2.0.0 : Click here
  • Configuration software for ASDA-A3 và ASDA-B3.
  • Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version), Windows® 10 (64bit Version)
  • Sử dụng cho các series : ASDA-A3, ASDA-B3 series
Link tải phần mềm kết nối, cài đặt thông số cho AC Servo Delta ASDA-Soft

Đại lý bán, công ty phân phối AC servo Delta tại Việt Nam
Hình ảnh bộ AC Servo Delta
[giaban]Giá: Miễn phí[/giaban][/mota]

LÊN ĐẦU TRANG